Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội k...

Tuyên truyền phổ biến  
Văn bản số 2135/BNV-CQĐP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19