Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tục hành chính  
Triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 766/QĐ-TTg
Độ khẩn:
Ngày đến: 24/06/2022
Hình thức: Quyết định
Số đến623
Ngày văn bản: 23/06/2022
Sổ văn bản:
Hạn xử lý:
Đơn vị ban hành: Văn phòng Chính phủ
Trích yếu: V/v quyết định Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử
Lĩnh vực:
Từ khoá:
Loại văn bản: Văn bản mới
Độ mật: Thường
File đính kèm:766.pdf