Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 42/2022/NĐ-CP
Độ khẩn:
Ngày đến: 24/06/2022
Hình thức: Quyết định
Số đến626
Ngày văn bản: 24/06/2022
Sổ văn bản:
Hạn xử lý:
Đơn vị ban hành: Văn phòng Chính phủ
Trích yếu: Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến  của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Lĩnh vực:
Từ khoá:
Loại văn bản: Văn bản mới
Độ mật: Thường