Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ công tác theo Kế hoạch 363 của tỉnh Hà Nam đối thoại và làm việc với bà Nguyễn Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Nụ ở thôn ...

Tin tức sự kiện  
Tổ công tác theo Kế hoạch 363 của tỉnh Hà Nam đối thoại và làm việc với bà Nguyễn Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Nụ ở thôn Phương Lâm, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng
Ngày 28/9/2023, Tổ giúp việc thành lập theo Quyết định số 105/QĐ-TTr ngày 29/11/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, tiến hành làm việc với các công dân bà Nguyễn Thị Hòa (được bà Chu Thị Đức ủy quyền) và bà Nguyễn Thị Nụ (vợ ông Nguyễn Văn Quang) ở thôn Phương Lâm, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 105/QĐ-TTr ngày 29/11/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác để tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tổ cáo đông người, phức tạp, kéo dài đã được các cấp các ngành xem xét, giải quyết, nhưng công dân vẫn không nhất trí;

Ngày 28/9/2023, Tổ giúp việc thành lập theo Quyết định số 105/QĐ-TTr ngày 29/11/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, tiến hành làm việc với các công dân bà Nguyễn Thị Hòa (được bà Chu Thị Đức ủy quyền) và bà Nguyễn Thị Nụ (vợ ông Nguyễn Văn Quang) ở thôn Phương Lâm, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng tại Trụ sở Tiếp công dân của UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc Tổ giúp việc đã thống nhất với các công dân về các nội dung khiếu nại, tố cáo của các công dân; trình tự, thủ tục chung của dự án; quá trình xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và trình tự thủ tục cưỡng chế; quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Bà Nguyễn Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Nụ ở thôn Phương Lâm, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng có ý kiến: Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 3210/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND huyện Kim Bảng và Quyết định giải quyết lần hai số 2037/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh với nội dung: Cưỡng chế thu hồi đất của các hộ gia đình không đúng quy trình, khi thu hồi đất không thỏa thuận theo đơn giá bồi thường với các hộ gia đình. Đề nghị về việc thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng: Dự án này không phải trường hợp thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, các công dân cho rằng dự án này là dự án đấu giá, vì vậy phải thực hiện thỏa thuận về đơn giá bồi thường với người bị thu hồi đất theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai 2013.

(Ảnh Tổ giúp việc làm việc với các công dân)

Tổ giúp việc đã lắng nghe nguyện vọng của công dân, tuyên truyền, vận động, giải thích về chính sách pháp luật với người dân để công dân nắm rõ quyền lợi, lợi ích, hiểu và chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.

Sau buổi làm việc với các công dân, Tổ công tác nghiên cứu, đối chiếu với chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật, căn cứ Kế hoạch 363 của Thanh tra Chính phủ để đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc./.​​​​