Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 làm việc tại UBND huyện Kim Bảng

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 làm việc tại UBND huyện Kim Bảng

Ngày 31/7/2020, Tổ công tác theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 tiến hành làm việc tại UBND huyện Kim Bảng.

Ông Nguyễn Huy Đông - Tổ trưởng Tổ công tác đọc toàn văn Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh; hướng dẫn đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng phân công nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn và giao cho Thanh tra huyện làm đầu mối tổng hợp chung số liệu của huyện, xây dựng báo cáo gửi về Thanh tra tỉnh đúng thời hạn. ​​​


Tin liên quan