Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), sáng 26/11, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác PCTN năm 2020.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn.

Theo báo cáo của đoàn công tác, thời gian qua, trong công tác PCTN, Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều ưu điểm, đạt nhiều kết quả nổi bật. Ý thức, nhận thức, trách nhiệm của đại đa số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCTN, xây dựng chỉnh đốn đảng ngày càng được nâng cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả.

Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá quyết liệt, trọng tâm là các biện pháp phòng ngừa như: Kê khai tài sản, thu nhập; ban hành và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức; công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị; cải cách thủ tục hành chính. Đã có 37/37 cơ quan đơn vị hành chính cấp tỉnh, 111/111 cấp huyện và 36/64 cấp xã thực hiện cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế; 95/95 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và 263/263 đơn vị cấp huyện được giao quyền tự chủ theo quy định.

Cùng với đó, công tác PCTN thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả và kịp thời của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân, ngành nghề, của các cơ quan báo chí, truyền thông và của nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng… Theo đó, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 401 cuộc giám sát, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức 572 cuộc giám sát có lồng ghép việc thực hiện pháp luật về PCTN. Từ các cuộc giám sát, ở nhiều cấp, nhiều nơi đã phát hiện, phản ánh các vi phạm, sai phạm đến cấp ủy, cơ quan chức năng để chấn chỉnh, khắc phục, uốn nắn và xử lý kịp thời….

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian qua, công tác PCTN trong cả nước đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ nét thông qua việc tập trung chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, công tác PCTN luôn được Đảng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt, tại Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh, đấu tranh PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị… Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nhận định: tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận…

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc   

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai công tác PCTN của Tỉnh ủy Bạc Liêu thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tỉnh ủy Bạc Liêu cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý, sử dụng nhà đất công, chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, ngăn chặn tình trạng "tham nhũng vặt".

“Phải vừa kiên quyết xử lý tham nhũng, vừa kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn ngừa trong nội bộ quần chúng nhân dân nhằm hạn chế hiện tượng lãng phí; đồng thời tiếp tục thực hành tiết kiệm, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trong tỉnh phải cùng vào cuộc để đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, người dân trong tham gia PCTN, lãng phí. Công tác PCTN phải được tiến hành ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực và thực hiện đồng bộ các biện pháp; phải chọn có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng.

Đặc biệt, phải công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập và nâng cao trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn. Cần chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tình trạng thực hiện không nghiêm, không hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan tư pháp phải công tâm, vô tư, khách quan trong xét xử các vụ việc, làm sao cho đúng người, đúng tội. Cần sớm giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân nhất là những vụ việc khiếu kiện khéo dài…

Trước đó, Tổ giúp việc Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã làm việc với một số cơ quan của tỉnh Bạc Liêu như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh... Từ kết quả làm việc, Đoàn công tác đã xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bạc Liêu trong năm 2020./.


Theo dangcongsan.vn​