Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thứ Hai, 29/3/2021 Language: English Trang chủ Thông Báo Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 1...

Thi đua, khen thưởng  
Thứ Hai, 29/3/2021 Language: English Trang chủ Thông Báo Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 135 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện, cấp sở và 85 cá nhân thuộc Thanh tra các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra huyện, sở
Ngày 15/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 135 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện, cấp sở và 85 cá nhân thuộc Thanh tra các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra huyện, Thanh tra sở.
Tài liệu đính kèm:87.PDF