Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Trích yếuThông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Ngày ban hành01/10/2021
Ngày có hiệu lực15/11/2021
Thể loạiThông tư
Cơ quan ban hànhThanh Tra Chính Phủ
Người ký
Tải vềThongtu06.2021TTCP.pdf
1a.Bieumauthongtu06.2021.TTCP.docx