Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TƯ 13 /2023 /TT-BNV Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Chính quyền số  
THÔNG TƯ 13 /2023 /TT-BNV Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử