Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin giao dịch của cơ quan

Giới thiệu chung  
Thông tin giao dịch của cơ quan
THANH TRA TỈNH HÀ NAM
Địa chỉ: Đường Đinh Công Tráng - Phường Châu Sơn - Thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.852.585; Fax: 02263852585
Email: ttt@hanam.gov.vn