Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan Thanh tra tỉnh

Tổ chức bộ máy Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan  
Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan Thanh tra tỉnh
Tên cơ quan: Thanh tra tỉnh Hà Nam
- Địa chỉ: đường Đinh Công Tráng, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 02263.858693
- Thư điện tử: ttr@hanam.gov.vn​
Tin liên quan