Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo 480/TB-TTr ngày 29/12/2017 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Tổ chức bộ máy Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn  
Thông báo 480/TB-TTr ngày 29/12/2017 về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh