Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh tổng kết công tác năm 2022

Đảng và Đoàn thể  
Thanh tra tỉnh tổng kết công tác năm 2022

Sáng 23/12, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Thanh tra tỉnh.

Năm 2022, công tác thanh tra được chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, yêu cầu, tổ chức thực hiện các nội dung thanh tra phù hợp với tình hình thực tế; kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành được tiến hành trên các lĩnh vực. Công tác xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra đã phát huy hiệu quả trong công tác chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý sau thanh tra được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các kết luận thanh tra, những sai phạm cơ bản đã được xử lý, đặc biệt là sai phạm về kinh tế.

Trong năm 2022, toàn ngành Thanh tra của tỉnh Hà Nam đã triển khai 337 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 1.907 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 425 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm là 31.815,4 triệu đồng; đã kiến nghị xử lý: Thu hồi về ngân sách nhà nước 9.727,6 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 560 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 3.503,7 triệu đồng (đã thu được); kiến nghị khác 21.527,8 triệu đồng. Chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ việc.

Năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 83/87 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (47/51 vụ việc khiếu nại, 36/36 vụ việc tố cáo), đạt tỷ lệ 95%. Trong số 83 vụ việc đã giải quyết có 12 vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải, thuyết phục công dân tự nguyện rút đơn, có 10 vụ việc công dân tái khiếu. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị xử lý hành chính 04 tổ chức, 04 cá nhân, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 632.387.500 đồng, bảo vệ và trả lại quyền lợi cho cá nhân 224,2 triệu đồng.

Ngoài ra, các cấp, các ngành trong tỉnh đã giải quyết 1.728 vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân. Các sở, ban, ngành ban hành 68/68 báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc gửi các cơ quan Trung ương, địa phương, trả lời cơ quan báo chí và công dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 04 vụ việc khiếu nại, các cấp, các ngành trong tỉnh đang tập trung giải quyết theo quy định pháp luật.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của toàn ngành thanh tra trong năm 2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 đồng chí đề nghị ngành cần thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung rà soát, thanh tra, tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp, kéo dài; Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Tổ chức thanh tra chuyên đề, tập trung làm rõ, làm sâu những sai phạm mang tính hệ thống để lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm; tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công…; Kiểm tra, thanh tra lại các kết luận thanh tra một các nghiêm túc; Tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ. Mặt khác, tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực thanh tra; xây dựng lực lượng thanh tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Nam Lê Minh Đức cho biết, năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra kế hoạch năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có chất lượng, phấn đấu tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đất đạt tỷ lệ trên 90%.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trên địa bàn.

Cuối hội nghị Chánh Thanh tra tỉnh Lê Minh Đức trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022./.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra.​