Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Quý III năm 2023

Tin tức sự kiện  
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Quý III năm 2023
Sáng 15/9 Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý III/2023 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), kiến nghị phản ánh của công dân. Đồng chí Lê Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo và Chánh thanh tra một số sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Sáng 15/9 Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý III/2023 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), kiến nghị phản ánh của công dân. Đồng chí Lê Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo và Chánh thanh tra một số sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

z4702793406966_ad8f9672f5eb8c0f73bf5c0ec72d0d48.jpg

(Ảnh Đ/c Đức Chánh chủ trì phát biểu)

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân quý III/2023. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Quý III/2023, UBND các huyện, thị xã, thành phố có 439 vụ việc KN,TC, kiến nghị, phản ánh (tăng 6% so với quý II/2023). Trong đó quý II chuyển sang 181 vụ việc, tiếp nhận trong quý III là 258 vụ việc; tổng số vụ việc đã giải quyết trong quý III là 274 vụ việc; tổng số vụ việc chuyển sang quý IV là 165 vụ việc.

z4702793418952_6ebba43ea71e0caebd7ac59caad5565c.jpg

(Ảnh Đ/c Đức phó phát biểu)

Tại hội nghị đại diện các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN,TC, kiến nghị phản ánh của công dân; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết những vụ việc tồn đọng. Đồng thời, đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp các ý kiến báo cáo UBND tỉnh thướng dẫn, xử lý những khó khăn vướng mắc và chỉ đạo phương hướng giải quyết.

Tại Hội nghị Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã trao đổi các kinh nghiệm xử lý đối với các vụ việc, quán triệt nguyên tắc khi xem xét giải quyết vụ việc phải đảm bảo tuân thủ đúng trình tự thẩm quyền giải quyết đối với các vướng mắc trong việc xử lý thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân sử dụng đất  trước Luật đất đai 2013. Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giao Sở TNMT chủ trì phối hợp với các Sở ngành chức năng hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thanh tra tỉnh xác định: Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, chủ động tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, kiến nghị phản ánh của công dân.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KN,TC đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng" lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã giao các phòng chuyên môn như nghiệp vụ I, II cử cán bộ theo dõi từng địa bàn theo tinh thần sát vùng, sát việc kịp thời xử lý các vụ việc phát sịnh tại địa bàn. Tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp, ngành xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật những vụ việc thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp.

​