Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh tham mưu giải quyết vụ việc ông Trần Văn Ba, xóm 2 Lam Cầu, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân

Tin tức sự kiện Tin giải quyết khiếu nại, tố cáo  
Thanh tra tỉnh tham mưu giải quyết vụ việc ông Trần Văn Ba, xóm 2 Lam Cầu, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân

Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 1063/VPUB-NC ngày 26/7/2018 giao Thanh tra tỉnh xác minh, kết luận, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết đơn của ông Trần Văn Ba, xóm 2 Lam Cầu, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân.

Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 587/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2018 của Sở Lao động TBXH về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần cho bà Trần Thị Thúy Là.

Việc khiếu nại đã được Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Hà Nam giải quyết tại Quyết định số 118/QĐ-LDDTBXH ngày 14/6/2018 nhưng ông Trần Văn Ba không đồng ý và tiếp tục khiếu nại.

 Đoàn xác minh hiện đang kiểm tra, thu thập, xem xét hồ sơ, tài liệu. Hiện đang dự thảo báo cáo kết quả xác minh.​