Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

Tin tức sự kiện  
Thanh tra tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022
Ngày 24/01/2022, Thanh tra tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác công đoàn năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hường – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác, báo cáo tổng kết phong trào thi đua và báo cáo công khai tài chính của cơ quan; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Trong năm 2021, Thanh tra tỉnh tiến hành 16 cuộc (theo kế hoạch 13 cuộc, đột xuất 03 cuộc) tại 87 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện 45 đơn vị có sai phạm; tổng số tiền sai phạm 100.525,6 triệu đồng. Đã kiến nghị: Thu hồi 6.157,1 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán 247,7 triệu đồng; kiến nghị khác 94.120,8 triệu đồng.

Trong năm 2021, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 103/114 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (53/56 vụ việc khiếu nại, 50/58 vụ việc tố cáo), đạt tỷ lệ 90,04% (Thanh tra Chính phủ giao 85%; tỉnh phấn đấu đạt 88%).

Riêng Thanh tra tỉnh trực tiếp tham mưu UBND tỉnh giải quyết 5/5 vụ việc, đạt 100%; thẩm tra xác minh 73 vụ việc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết hoặc trả lời báo chí, các cơ quan của Trung ương và người khiếu nại, tố cáo; xử lý hướng dẫn và chuyển 62 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác PCTN, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định. Ngoài ra, thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời nội quy, quy chế cơ quan. 

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức về thu nhập tăng thêm cũng như kịp thời thăm hỏi, động viên và trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức hoặc người thân cán bộ, công chức trong cơ quan khi ốm đau, hoạn nạn từ đó khích lệ cán bộ, công chức cơ quan yên tâm công tác, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp ý kiến, cán bộ công chức và người lao động đều nhất trí với kết quả đạt được trong năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; nhất trí với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; đồng thời, kiến nghị lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, động viên hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay…

Tại Hội nghị, đã phát động và ký kết giao ước thi đua giữa đại diện chính quyền, tổ chức công đoàn và các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.

z3180274936842_107aadae1471e89ffab0d5591956cb57.jpg 

Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Đức, Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, người lao động trong năm qua, đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

z3180274963357_1c003dd01e673b48cfb32586a67c66c3.jpg

Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ giao trong năm 2022, nêu cao tinh thần phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị tỉnh để nâng cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng cơ quan Thanh tra tỉnh vững mạnh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.