Tổ Công tác liên ngành được thành lập theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 2577 ngày 13/4/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Tổ do Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Hà Nam để rà soát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Nam.

Tổ Công tác do ông Vũ Văn Hùng, thanh tra viên cao cấp của Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Tổ Công tác sẽ xem xét, rà soát 4 vụ việc khiếu nại, tố cáo ở Hà Nam gồm: Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành, ở tổ 1, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý; vụ kiến nghị, tố cáo của các ông Đỗ Văn Thực, Đoàn Văn Khởi, Đỗ Văn Quế, ở Hà Nội liên quan đến các dự án của hộ ông Nguyễn Đình Lợi tại các xã Liêm Sơn, Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm; vụ kiến nghị, tố cáo liên quan đến dự án khu nhà ở phục vụ Khu công nghiệp Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên; vụ việc kiến nghị, khiếu nại của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Trường Đại học Hà Hoa Tiên tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Nam đã có văn bản đề nghị Thanh tra Chính phủ rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn.

Báo cáo của UBND tỉnh gửi Thanh tra Chính phủ cho thấy, trong số 30 vụ việc, có 9 vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền, có thông báo 4 vụ việc chấm dứt khiếu nại gồm các vụ việc của bà Nguyễn Thị Phẩm, ở thôn Yên Lệnh, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên; ông Nguyễn Như Long, ở xóm 10, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng; bà Trần Thị Nương, ở xóm 7, Cao Hào, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân; bà Trần Thị Bến (chồng là ông Nguyễn Văn Quyết), ở xóm 4, thôn Trạm Khê, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.

Có 6 vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng chưa ban hành Thông báo chấm dứt thụ lý gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, ở sô nhà 1, tổ 3, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý; bà Đinh Thị Yên ở tổ 6, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý; ông Trần Văn Tề, ở thôn 3 xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý; ông Nguyễn Văn Quang, ở thôn Phương Lâm, xã Đông Hóa, huyện Kim Bảng; Bà Hồ Thị Hà, ở thôn Dương Cương, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng; ông Chu Văn Tuyên, ở Chanh Thôn, Trung Đồng, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng.

Còn 16 vụ việc đang xem xét giải quyết và 4 vụ việc chưa giải quyết hết thẩm quyền. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật gồm: Ông Nguyễn Đức Tuân, ở thôn Lam Cầu, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân; ông Trần Quang Dũng và bà Phạm Thị Tư (vợ ông Dũng), ở thôn Bàng Ba, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân; ông Lê Văn Tuyển, ở thôn 2, Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng; ông Lương Văn Quang, ở tổ 1, Mễ Thượng, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

11 vụ việc khác đang trong quá trình giải quyết hoặc đang tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung rà soát, kiểm tra từng vụ việc, nêu rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp giải quyết, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh.

Thời gian phấn đấu đến hết năm 2021 cơ bản giải quyết xong các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, gồm các vụ việc: Ông Mai Quang Chí, xóm 6, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý; ông Lê Văn Thành, ở xóm 3, Liêm Chung, thành phố Phủ Lý; ông Ngô Ngọc Toạ, ở thôn Mạc, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý; bà Lê Thị Nguyệt, ở tổ 1, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý; bà Quyền Thị Sang, ở thôn Tái 1, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý; bà Nguyễn Thị Lý, ở phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý; Một số công dân phường Lê Hồng Phong và Châu Sơn, thành phổ Phủ Lý; ông Nguyễn Văn Tam, ở thôn 3, Trạm Khê, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân; ông Vũ Văn Hồng, ở xóm 3, xã Tràng An, huyện Bình Lục; ông Nguyễn Hồng Quang, ở Trung Đồng, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng; một số công dân (các ông/bà: Dương Thị Choành, Dương Thị Vành, Dương Thị Hoan; Hô Thị Lý, Đô Thị Gờ, Hồ Thị Nhẹ, Hồ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Trang, Dương Thị Vành), ở xóm 3, 4 xã Đại Cương, huyện Kim Bảng.

Cũng theo UBND tỉnh Hà Nam, 5 vụ việc đang xin ý kiến cơ quan Trung ương gồm: Ông Nguyễn Văn Thành, ở tổ 1, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý; ông Đỗ Văn Thực, Đoàn Văn Khởi, Đỗ Văn Quế, ở Hà Nội; vụ việc liên quan thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên và Trường Đại học Hà Hoa Tiên; vụ việc liên quan đến Dự án Khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp Đông Văn, thị xã Duy Tiên; vụ việc ông Phan Văn Xương, ở xóm 1, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng...

UBND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan Trung ương trong quá trình rà soát vụ việc; đồng thời, tập trung tổ chức thực hiện ngay sau khi có kết luận, ý kiến chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Nam đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ xem xét rà soát 4 vụ việc nói trên.

Nguồn: T. Giang - Báo Thanh tra