Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định xác minh tài sản, thu nhập

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Quyết định xác minh tài sản, thu nhập

Ngày 11/7/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 51/QĐ-TTr về việc xác minh tài sản, thu nhập.

Đối tượng xác minh: 13 cá nhân đang công tác tại UBND huyện Lý Nhân, sở Công thương, Ban Quản lý khu Đại học Nam Cao (theo kết quả bốc thăm ngày 10/3/2023 lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023).

Tổ xác minh sẽ tiến hành xác minh tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của các bản kê khai tài sản, thu nhập; Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

Thời hạn xác minh: 40 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định xác minh.​