Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 43 tập thể

Thi đua, khen thưởng  
Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 43 tập thể

Ngày 20/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 648/QĐ-TTCP về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 43 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 1671/CT-TTg ngày 04/7/2016 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm: