Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 21/QĐ-TTr Thanh tra dự án Khu trung tâm thương mại và dịch vụ tổ hợp tại phường Liêm Chính thành phố Ph...

Quyết định số 21/QĐ-TTr Thanh tra dự án Khu trung tâm thương mại và dịch vụ tổ hợp tại phường Liêm Chính thành phố Phủ Lý và thanh tra một số dự án chậm tiến độ theo sự chỉ đạo tại Văn bản số 2408/VPUB-NC ngày