Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Chiến lược An toàn an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Quyết định phê duyệt Chiến lược An toàn an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030
Số ký hiệu: 964/QĐ-TTg
Độ khẩn:
Ngày đến: 11/08/2022
Hình thức: Quyết định
Số đến832
Ngày văn bản: 10/08/2022
Sổ văn bản:
Hạn xử lý:
Đơn vị ban hành: Văn phòng Chính phủ
Trích yếu: Quyết định phê duyệt Chiến lược An toàn an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030
Lĩnh vực:
Từ khoá:
Loại văn bản: Văn bản mới
Độ mật: Thường