Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phươ...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quyết định Ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam