Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải qu...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Thanh tra Chính phủ