Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 2262/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của CP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quyết định 2262/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của CP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Số ký hiệu: 2262/QĐ-TTg
Độ khẩn:
Ngày đến: 31/12/2021
Hình thức: Công văn
Số đến1463
Ngày văn bản: 31/12/2021
Sổ văn bản:
Hạn xử lý:
Đơn vị ban hành: Văn phòng Chính phủ
Trích yếu: Quyết định  ban hành Chương trình tổng thể của CP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Lĩnh vực:
Từ khoá:
Loại văn bản: Văn bản mới
Độ mật: Thường