Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên tiếp dân ngày 20/9/2018

Tin tức sự kiện Tin tiếp công dân  
Phiên tiếp dân ngày 20/9/2018

- Trong phiên tiếp dân định kỳ ngày 20/9/2018 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 22 lượt = 35 người, trong đó:   

         + Huyện Kim Bảng:2 lượt = 2 người
         + Thành phố Phủ Lý: 5 lượt = 9 người
         + Huyện Bình Lục:  7 lượt = 8 người
         + Huyện Duy Tiên:  2 lượt = 3 người
         + Huyện Lý Nhân:3 lượt = 3 người
         + Huyện Thanh Liêm:   3 lượt = 10 người

 - Số công dân đến phòng tiếp dân của các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố và sở, ngành trong tháng là: 196 l­­­­­­­ượt ng­ười.

Trong tháng 9 năm 2018 Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã trên địa bàn huyện và Thủ trưởng các cơ quan đã chủ động bố trí thời gian tiếp công dân lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của công dân, đồng thời chủ động giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền. Đảm bảo đúng quy định trách nhiệm của người đứng đầu.​