Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên tiếp dân định kỳ ngày 22/4/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh

Tin tức sự kiện Tin tiếp công dân  
Phiên tiếp dân định kỳ ngày 22/4/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh

Trong phiên tiếp dân định kỳ ngày 22/4/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 13 lượt = 17 người, trong đó:   

         + Huyện Kim Bảng:2 lượt = 3 người
         + Thành phố Phủ Lý: 8 lượt = 10 người
         + Huyện Bình Lục:  1 lượt = 1 người
         + Huyện Duy Tiên:  1 lượt = 2 người
         + Huyện Lý Nhân:1 lượt = 1 người
         + Huyện Thanh Liêm:   0 lượt = 0 người

Số công dân đến phòng tiếp dân của các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố và sở, ngành trong tháng là: 165 l­­­­­­­ượt ng­ười.

Trong tháng 04 năm 2019, Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan đã chủ động thực hiện tiếp công dân theo quy định, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, gắn việc tiếp công dân với giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.