Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên tiếp dân định kỳ ngày 20/6/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh

Tin tức sự kiện Tin tiếp công dân  
Phiên tiếp dân định kỳ ngày 20/6/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh

Trong phiên tiếp dân định kỳ ngày 20/6/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 14 lượt = 26 người, trong đó

         + Huyện Kim Bảng:
1 lượt = 1 người
         + Thành phố Phủ Lý: 6 lượt = 10 người
         + Huyện Bình Lục:  0 lượt = 0 người
         + Huyện Duy Tiên:  4 lượt = 9 người
         + Huyện Lý Nhân:2 lượt =2 người
         + Huyện Thanh Liêm:   1 lượt =4 người

Số công dân đến phòng tiếp dân của các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố và sở, ngành trong tháng là: 148 l­­­­­­­ượt ng­ười.

Trong tháng 06 năm 2019, Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan đã chủ động thực hiện tiếp công dân theo quy định, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, gắn việc tiếp công dân với giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.​