Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên tiếp dân định kỳ ngày 20/5/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh

Tin tức sự kiện Tin tiếp công dân  
Phiên tiếp dân định kỳ ngày 20/5/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh

Trong phiên tiếp dân định kỳ ngày 20/5/2019 của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã tiếp 11 lượt = 13 người, trong đó

         + Huyện Kim Bảng:1 lượt = 1 người
         + Thành phố Phủ Lý: 3 lượt = 4 người
         + Huyện Bình Lục:  1 lượt = 1 người
         + Huyện Duy Tiên:  3 lượt = 4 người
         + Huyện Lý Nhân:3 lượt = 3 người
         + Huyện Thanh Liêm:   0 lượt = 0 người

Số công dân đến phòng tiếp dân của các xã, phường, thị trấn; các huyện, thành phố và sở, ngành trong tháng là: 187 l­­­­­­­ượt ng­ười.

Trong tháng 05 năm 2019, Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan đã chủ động thực hiện tiếp công dân theo quy định, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, gắn việc tiếp công dân với giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng thẩm quyền; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.​