Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra tỉnh

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra tỉnh

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra tỉnh:

- Họ và tên: Lê Minh Đức

- Chức vụ: Chánh Thanh tra

- Số điện thoại: 0983430788

- Email: leminhduc@hanam.gov.vn

- Địa chỉ liên hệ: Thanh tra tỉnh , Đường Đinh Công Tráng, Phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.