Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra, rà soát, báo cáo vụ việc của ông Phan Văn Xương ở thôn 1, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Kiểm tra, rà soát, báo cáo vụ việc của ông Phan Văn Xương ở thôn 1, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng

Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 2066/UBND-BTCD ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh. Nội dung: đề nghị hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 236-HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Đoàn xác minh hiện đang dự thảo báo cáo.​