Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa chúc mừng ngày thành lập ngành

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Không tổ chức tiếp khách và không nhận hoa chúc mừng ngày thành lập ngành