Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả xem xét, rà soát vụ việc ông Trương Quang Đạo ở xóm 3, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân

Hoạt động nghiệp vụ Khiếu nại, tố cáo  
Kết quả xem xét, rà soát vụ việc ông Trương Quang Đạo ở xóm 3, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân

Ông Trương Quang Đạo ở xóm 3, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân có đơn đề nghị với nội dung: Đề nghị xem xét việc thừa kế đối với di sản của ông Trương Văn Mở, là hộ cá thể, gồm đất trong khu dân cư và đất nông nghiệp ngoài đồng.

Ngày 12/7/2018 Thanh tra tỉnh có văn bản số 266/TTr báo cáo UBND tỉnh, trả lời công dân.​