Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức của Sở Giao thông Vận tải trong giải quyế...

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Kết luận thanh tra  
Kết luận thanh tra việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức của Sở Giao thông Vận tải trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp
Tin liên quan