Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra số 86/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hà Nam

Kết luận thanh tra số 86/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hà Nam

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-TTr ngày 22/6/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra một việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Ngày 01/10/2021 Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 86/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hà Nam (địa chỉ: số nhà 17, tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý).