Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra số 75/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường H...

Kết luận thanh tra số 75/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-TTr ngày 22/6/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra một việc thực hiện chính sách pháp luật của một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Ngày 08/9/2021 Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 75/KL-TTr về việc thực hiện chính sách pháp luật của Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hà Nam (địa chỉ: khu đô thị Nam Châu Giang, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý).​