Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận số 130/KL-TTr về việc thanh tra Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn, lưu trú và dịch vụ y tế của Công ty ...

Hoạt động nghiệp vụ  
Kết luận số 130/KL-TTr về việc thanh tra Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn, lưu trú và dịch vụ y tế của Công ty CP tập đoàn đầu tư HJC

Thực hiện Quyết định thanh tra số 66/QĐ-TTr ngày 20/9/2021 của Thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra các dự án: Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn khu lưu trú và dịch vụ y tế chất lượng cao; Dự án Khu thương mại, dịch vụ, nhà ở đô thị và Nhà ở công nhân tại địa bàn phường Châu Sơn thành phố Phủ Lý; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở hoàn vốn DA ĐTXD tuyến đường 68m thành phố Phủ Lý;

Ngày 29/12/2021 Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 130/KL-TTr về việc thanh tra Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn, lưu trú và dịch vụ y tế của Công ty CP tập đoàn đầu tư HJC tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.​