Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận số 127/KL-TTr về việc thanh tra Dự án xây dựng Khu mua sắm thương mại dịch vụ Mạnh Hùng Hà Nam

Hoạt động nghiệp vụ  
Kết luận số 127/KL-TTr về việc thanh tra Dự án xây dựng Khu mua sắm thương mại dịch vụ Mạnh Hùng Hà Nam
Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTr ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thanh tra dự án Khu trung tâm thương mại và dịch vụ tổ hợp tại phường Liêm Chính thành phố Phủ Lý và thanh tra một số dự án chậm tiến độ theo chỉ đạo tại Văn bản 2408/VPUB-NC ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh;Ngày 27/12/2021 Thanh tra tỉnh ban hành ban hành Kết luận số 127/KL-TTr về việc thanh tra Dự án xây dựng Khu mua sắm thương mại dịch vụ Mạnh Hùng Hà Nam tại xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.