Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận số 124/KL-TTr về việc thanh tra dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ, nhà ở đô thị và nhà ở công nh...

Kết luận số 124/KL-TTr về việc thanh tra dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ, nhà ở đô thị và nhà ở công nhân Happytex

Thực hiện Quyết định thanh tra số 66/QĐ-TTr ngày 20/9/2021 của Thanh tra tỉnh Hà Nam về thanh tra các dự án: Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn khu lưu trú và dịch vụ y tế chất lượng cao; Dự án Khu thương mại dịch vụ, nhà ở đô thị và Nhà ở công nhân tại địa bàn phường Châu Sơn thành phố Phủ Lý; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở hoàn vốn DA ĐTXD tuyến đường 68m thành phố Phủ Lý;

Ngày 16/12/2021 ban hành Kết luận số 124/KL-TTr về việc thanh tra dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ, nhà ở đô thị và nhà ở công nhân Happytex, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.