Đây là khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên đầu tiên mà Nhà trường tổ chức sau Tết Tân Sửu. Khóa học thu hút hơn 110 học viên đến từ cơ quan thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Trước đó, Trường Cán bộ Thanh tra vừa khai giảng Lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp K2 và Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K2/2021.

Như vậy, gần như cùng một thời điểm, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức 03 Lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp, nghiệp vụ thanh tra viên chính, nghiệp vụ thanh tra viên cho gần 400 học viên​.

Năm 2021 là năm đầu tiên Trường Cán bộ Thanh tra chính thức được giao tự chủ về tài chính. Có rất nhiều khó khăn, thách thức khách quan cũng như chủ quan. Tuy nhiên, nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo là rất lớn. Đó là thuận lợi và cơ hội lớn để Trường Cán bộ Thanh tra tận dụng và phát huy thế mạnh của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng duy nhất trong ngành Thanh tra./.

K. Dung​