Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Hoạt động nghiệp vụ Phòng chống tham nhũng  
Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Ngày 20/12/2023, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Tại điểm cầu của UBND tỉnh Hà Nam, các đại biểu tham dự Hội nghị gồm có:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Thanh tra các sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố.

z4992823983912_0a8ec0bd106a83896addd5f8dcd3997b.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến trao đổi của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam; đồng chí Vũ Văn Chiến - Hiệu trưởng trường cán bộ thanh tra; các ý kiến tham luận của một số bộ, ngành, địa phương trên cả nước. Nội dung của Hội nghị góp phần giúp cho công tác kiểm soát tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập triển khai cụ thể và hiệu quả hơn.