Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Tin trong ngành  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật
Sáng ngày 29/3/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Ông Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Nam có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh; chánh thanh tra, phó chánh thanh tra các sở, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố…

Phát biểu khai mạc hội nghị, do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra, đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra đạt được hiệu quả, giúp các cơ quan quản lý nhà nước phát hiện ra những thiếu sót, bất cập trong hệ thống quản lý nhà nước từ đó chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời, đấu tranh phòng ngừa, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp chung của ngành, đất nước.

z5296399224398_02fe239500b3cd9e963c1087e0bbb873.jpg 

​Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Ngày 14/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Thanh tra  thay thế Luật Thanh tra năm 2010. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Luật Thanh tra năm 2022 có 08 chương, 118 điều, tăng 01 chương, 40 điều so với Luật Thanh tra năm 2010. So với Luật Thanh tra năm 2010, Luật Thanh tra năm 2022 bổ sung rất nhiều quy định, điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, công tác phối hợp giữa thanh tra với kiểm toán nhà nước, điều tra; việc ban hành kết luận thanh tra về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Ngoài ra, Luật Thanh tra năm 2022 còn bổ sung các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ một số quy định về cộng tác viên thanh tra và quy định thanh tra nhân dân. Đồng thời, bổ sung một số điểm mới về người ký quyết định thanh tra, ban hành kết luận thanh tra, đoàn thanh tra, mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, các hành vi nghiêm cấm trong các cuộc thanh tra như thời gian, thẩm quyền, trách nhiệm, không bao che cho đối tượng thanh tra, không kiến nghị chuyển hồ sơ cho cơ quan công an khi phát hiện sai phạm, những điều đảng viên không được làm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc về pháp luật cần được quan tâm tháo gỡ nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra trong thời gian tới./.

Nguồn: Thương Huyền​