Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của ngườ...

Tin tức sự kiện Tin hoạt động Phòng chống tham nhũng  
Hội nghị triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Sáng ngày 15/12/2020, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
IMG_1318.jpg
Đại biểu dự hội nghị
Dự hội nghị có ông Phí Ngọc Tuyển - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên làm công tác PCTN các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố…​
IMG_1330.jpg
Ông Phí Ngọc Tuyển - Phó Cục trưởng Cục PCTN truyền đạt một số nội dung của nghị định
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Phí Ngọc Tuyển - Phó Cục trưởng Cục PCTN, Thanh tra Chính phủ truyền đạt về những nội dung cơ bản của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP. Theo đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật PCTN năm 2018 quy định riêng một mục về kiểm soát tài sản thu nhập của người giữ chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về nội dung này. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020.
IMG_1326.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức nhấn mạnh: Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 3486/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, trong đó xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị cho việc áp dụng nghị định sau khi có hiệu lực thi hành đảm bảo thống nhất, hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Để Nghị định số 130/2020/NĐ-CP thực sự đi vào đời sống, là công cụ pháp lý hữu hiệu đấu tranh PCTN, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, công khai minh bạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung: Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nghị định; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động và Nhân dân bằng các hình thức thích hợp. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan tuyên truyền của tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác PCTN nói chung và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP nói riêng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chuyên trang, chuyên mục hỏi đáp giới thiệu tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các đơn vị. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành đảm bảo phù hợp với Nghị định số 130/2020/NĐ-CP…/.​