Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đối thoại giữa Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và xây dựng HDT và các khách hàng của công ty.

Tin tức sự kiện  
Hội nghị đối thoại giữa Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và xây dựng HDT và các khách hàng của công ty.

Ngày 06/11/2023 UBND tỉnh có Văn bản số 4307/UBND-TCDNC giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, giải quyết đối với các nội dung kiến nghị của một số khách hàng mua đất tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở HDT Hà Nam tại thị trấn Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (sau đây gọi tắt là Dự án) theo quy định của pháp luật, đề xuất các nội dung giải quyết vượt thẩm quyền.

Ngày 23/11/2023, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị đối thoại giữa các hộ dân là khách hàng có đơn kiến nghị với Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng HDT để làm rõ các nội dung đề nghị và các vướng mắc của Công ty, từ đó đưa ra phương án xử lý hài hòa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, nhà đầu tư và nhà nước tránh gây khiếu kiện phức tạp kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

​​z4919155113616_83480ef21971afcdf89e7510e9f82929.jpg


Tại Hội nghị trên, tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở và tập trung vào các nội dung các công dân kiến nghị, làm rõ các nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án. Về thủ tục pháp lý của Dự án cơ bản đảm bảo theo quy định. Nhà đầu tư đã hoàn thiện nghĩa vụ về tiền sử dụng đất và Dự án đã được cấp 09 Giấy chứng nhận QSD đất cho nhà đầu tư, tuy nhiên để đủ điều kiện chuyển nhượng, nhà đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng nghiệm thu bàn giao và được Sở TNMT có văn bản xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Đại diện lãnh đạo của Nhà đầu tư cũng đã nhận lỗi trước khách hàng và các cơ quan chức năng về việc thực hiện thi công chậm trễ, không đạt tiến độ như đã cam kết và cũng trình bày các nguyên nhân khó khăn về tài chính, công tác GPMB của Dự án... Đại diện lãnh đạo Công ty cam kết với các khách hàng sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành hạ tầng, bàn giao trong Quý II năm 2024 và mong muốn các khách hàng đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc thực hiện Dự án sớm, bàn giao Dự án và cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân.

Tham dự Hội nghị đại diện các công dân có đơn và 54 công dân có mặt tại buổi đối thoại mong muốn các cấp chính quyền chỉ đạo đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn thiện Dự án; đồng thời các công dân nhất trí và cam kết rút toàn bộ các nội dung đã gửi các cơ quan chức năng và hỗ trợ đồng hành về tài chính cùng nhà đầu tư để nhà đầu tư tập trung giải quyết các tồn tại, hoàn thiện các thủ tục sớm cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân.

Về phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo chức năng quản lý nhà nước theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc kịp thời để Chủ đầu tư hoàn thành bàn giao Dự án như cam kết. Sau thời gian cam kết nhà đầu tư không thực hiện sẽ báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

​​​​​​​