Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Tin trong ngành  
Hội nghị bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Thực hiện Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Thanh tra tỉnh; ngày 13/3/2024, tại Trụ sở Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị bốc thăm người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Thành phần tham gia: Đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và phòng Nghiệp vụ III - Thanh tra tỉnh.

Kết quả bốc thăm đã lựa chọn ngẫu nhiên 57 người thuộc 6 đơn vị (sở Tài chính; sở Giáo dục & Đào tạo; sở Thông tin & Truyền thông; Ban Quản lý các khu công nghiệp; UBND huyện Kim Bảng; UBND thành phố Phủ Lý).

Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 57 đối tượng trên trong quý II năm 2023.