Ông Nguyễn Hồng Điệp cho biết, từ ngày 16/3/2021 đến ngày 15/7/2021, tức là trong thời gian trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đến trước kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV, tình hình khiếu kiện của công dân trong phạm vi cả nước cũng như tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương diễn biến phức tạp. Một số đoàn đông người khiếu kiện như đoàn công dân quận 1, TP Hồ Chí Minh; công dân các quận Đống Đa, Hà Đông, Tây Hồ (Hà Nội), các tỉnh: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lào Cai, Thái Bình và TP Hải Phòng… và các công dân khiếu kiện lưu trú dài ngày trên địa bàn Thủ đô của một số địa phương tập trung tại khu vực quận Hà Đông, Tây Hồ, Ba Đình…

Trước tình hình đó, Ban Tiếp công dân Trung ương đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các công dân khiếu kiện đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tiếp theo quy định của pháp luật; không kéo đến các khu vực mục tiêu bảo vệ và khu vực trung tâm thành phố và thực hiện đúng quy định phòng dịch.

Mặt khác, khi dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ban hành các thông báo yêu cầu các đơn vị tiếp công dân, các đơn vị phối hợp, lực lượng bảo vệ tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an toàn, phòng và chống dịch Covid-19 trong thực hiện nhiệm vụ.

“Lãnh đạo trụ sở yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại trụ sở nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện việc khai bao y tế theo quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo trụ sở, Tổ Chỉ đạo tình hình nếu có tiếp xúc với F0, F1, F2 để có biện pháp xử lý kịp thời” - ông Điệp nhấn mạnh.

Nhờ có các biện pháp kịp thời mà tính đến cuối ngày 15/7/2021, trên địa bàn Thủ đô còn 26 công dân khiếu kiện của 15 địa phương.

Trong kỳ, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 836 lượt công dân đến trình bày 776 vụ việc, số lượt đoàn đông người là 68 lượt. So với thời gian giữa hai kỳ họp trước, số vụ việc giảm 37,8% (776/1.247), số lượt đoàn đông người giảm 52,1% (68/142).

Trụ sở cũng đã xử lý 3.267 đơn thư. Qua xử lý đơn, đã phát hành 1.185 văn bản hướng dẫn và văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết và tiếp nhận 30 văn bản phúc đáp của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuyển đơn của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Tập trung cao độ cho công tác tiếp dân và phòng, chống dịch bệnh

Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đất nước đang phải chống chọi với đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lớn nhất từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19 đến nay tại một số tỉnh, thành phố như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hoà, Tây Ninh, TP Đà Nẵng, TP Hà Nội... và đang tiếp tục có nhiều diễn biến rất phức tạp. Cho nên công tác tiếp công dân, phòng chống dịch bệnh Covid, đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian này được Ban Tiếp công dân Trung ương tập trung cao độ.

“Công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở được duy trì ổn định, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Nhìn chung, các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở đã tập trung cao độ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo mọi công dân đến đều được tiếp, hướng dẫn và giải thích theo quy định của pháp luật”, ông Điệp nhấn mạnh.

Vì thế, trong thời gian diễn ra kỳ họp không còn tình trạng công dân khiếu kiện tập trung tại khu vực nhà riêng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trung tâm thành phố và các tuyến đường gần khu vực trụ sở các cơ quan Trung ương gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động của các cơ quan. Tình hình an ninh, trật tự ổn định không có tình huống phức tạp xảy ra.

Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, tình hình an ninh, trật tự tương đối ổn định, các công dân khiếu kiện chấp hành nội quy trụ sở. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số công dân khiếu kiện lưu trú dài ngày tại Thủ đô không vào trụ sở đăng ký để được tiếp, hướng dẫn mà tập trung khu vực phía trước cổng trụ sở căng băng rôn, khẩu hiệu.

Cuối kỳ họp, trên địa bàn Thủ đô còn 26 công dân khiếu kiện của 15 địa phương. Đối với những trường hợp công dân khiếu kiện còn lưu trú trên địa bàn Hà Nội, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở công dân không vi phạm pháp luật.

Ông Điệp cho biết thêm, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân biến đổi tương đối lớn ở cả ba chỉ tiêu: Số lượt người, số vụ việc và số đoàn đông người. Trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội, trụ sở đã tiếp 10 lượt công dân đến trình bày 10 vụ việc; không có đoàn đông người khiếu kiện.

Ban đã tiếp nhận và xử lý 230 đơn thư gửi đến TTCP, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đã phân loại và xử lý 230 đơn, trong đó có 72 đơn được hướng dẫn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc đề xuất chuyển đến các cục, vụ để kiểm tra, rà soát. Qua công tác xử lý đơn thư, đã phát hành 72 văn bản và tiếp nhận 5 văn bản phúc đáp chuyển đơn của TTCP từ các bộ, ngành, địa phương.

Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch

Ngoài ra, các cơ quan Trung ương tại trụ sở, các lực lượng chức năng cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 17/CĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Văn bản số 1186/TB-TTCP ngày 26/7/2021 của TTCP về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban cũng phối hợp với Văn phòng TTCP thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đảm bảo an toàn cho cán bộ tiếp công dân và công dân đến khiếu kiện tại trụ sở. Phân công cán bộ trực các ngày nghỉ và báo cáo ngày, tuần trong thời gian diễn ra kỳ họp theo đúng kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, công tác chuyên môn tại trụ sở trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như: Phân công lãnh đạo và cán bộ trực tiếp xử lý công việc hàng ngày tại trụ sở, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19; giải quyết kịp thời các tài liệu mật, cấp bách, có thời hạn đáp ứng yêu cầu đột xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra.

Tăng cường công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, không trực tiếp tiếp công dân mà nhận đơn của công dân đến từ các địa phương có vùng dịch để xử lý đơn theo quy định, trả kết quả theo địa chỉ của công dân đề nghị qua dịch vụ bưu chính và vận động các công dân khiếu kiện lưu trú dài ngày trên địa bàn Thủ đô sớm trở về địa phương, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Nguồn: Thái Hải