Ông Mạnh cho rằng, khi thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và du lịch làng nghề gỗ mỹ nghệ Lý Nhân (dự án) theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) tại thị trấn Vĩnh Trụ dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất; việc cưỡng chế không đúng trình tự, không có bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500. Theo UBND huyện Lý Nhân, hộ ông Mạnh khiếu nại sai, trình tự và thủ tục thu hồi, cưỡng chế của UBND huyện thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Kết quả xác minh khiếu nại của UBND tỉnh Hà Nam cho thấy, về trình tự, thủ tục, dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Văn bản số 862/VB-GTXD ngày 2/4/2019.

Ngày 31/5/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua danh mục đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ngày 5/6/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

Ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án; dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó giao UBND huyện Lý Nhân tổ chức thực hiện.

Ngày 8/12/2020, HĐND ban hành Nghị quyết thông qua danh mục thu hồi đất dự án. Ngày 31/2/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lý Nhân.

Về trình tự giải phóng mặt bằng, UBND huyện Lý Nhân đã thành lập hội đồng và tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án.

UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với các hộ có đất bị thu hồi.

Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng được tiến hành công khai.

UBND huyện cơ bản đã thực hiện đúng quy định theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất…

Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ ông Mạnh được UBND huyện Lý Nhân công khai phương án giá trị bồi thường, các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật; hộ ông Mạnh bị thu hồi diện tích 114m2 đất trồng lúa thuộc tờ bản đồ số 5, thửa đất số 513, được bồi thường, hỗ trợ hơn 23 triệu đồng.

Quá trình thu hồi đất hộ ông Mạnh không chấp hành quyết định thu hồi đất, mặc dù đã được cơ quan chức năng của huyện, các ban, ngành, đoàn thể vận động, thuyết phục. Vì vậy, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân đã ban hành Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 về việc cưỡng chế thu hồi đất.

Sau đó, ông Mạnh khiếu nại quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Lý Nhân.

Ngày 17/8/2023, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân ban hành Quyết định số 3233/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với hộ ông Mạnh. Quyết định khẳng định, khiếu nại của ông Mạnh là khiếu nại sai

Ngày 18/02/2024, Thanh tra tỉnh Hà Nam đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Lý Nhân tổ chức hội nghị đối thoại với công dân.

Tại buổi đối thoại, ông Mạnh được nghe nội dung báo cáo kết quả xác minh và các ý kiến trao đổi, giải thích của cơ quan chức năng về quy định pháp luật liên quan đến nội dung ông Mạnh khiếu nại. Qua đó khẳng định, khiếu nại của ông Mạnh là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Ông Mạnh không nhất trí, vẫn cho rằng dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà thuộc trường hợp nhà đầu tư phải thỏa thuận đơn giá bồi thường với các hộ dân; phương án cưỡng chế thu hồi đất không công khai minh bạch.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, ngày 30/2/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức đã ký quyết định giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn Mạnh (lần hai), quyết định này công nhận và giữ nguyên Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với hộ ông Dương Văn Mạnh.

Nguồn: Chính Bình