Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023

Tin tức sự kiện  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023

Thực hiện chương trình công tác, chiều 26/7, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023. Cùng dự có các đồng chí: Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện Bình Lục, xã An Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 72023
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, công dân Trần Trọng Nhạn ở thôn An Tiến, xã An Ninh (Bình Lục) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với thửa đất số 26, tờ bản đồ phụ lục 15 tại thôn An Tiến do UBND xã An Ninh đã giao cho gia đình ông từ năm 2006 để làm nhà ở và gia đình ông đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 72023
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo, giải quyết vụ việc tại buổi tiếp công dân.

Cụ thể nguồn gốc đất, quá trình sử dụng và hiện trạng thửa đất như sau: Theo bản đồ đo đạc hiện trạng năm 2008, thửa đất ông Trần Trọng Nhạn đang đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ phụ lục 15, tổng diện tích 795m2 (trong đó, đất ở nông thôn là 115 m2, đất nuôi trồng thủy sản là 680m2).

Tuy nhiên, theo bản đồ địa chính chỉnh lý năm 2014, thửa đất số 26, tờ bản đồ phụ lục 15 được tách thành 2 thửa (thửa số 26 và thửa số 164). Thửa đất hộ ông Nhạn đang đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thuộc thửa đất số 26, tờ phụ lục 15 có tổng diện tích là 180m2, đất ở nông thôn (lý do chỉnh lý diện tích tăng vì khi giao đất năm 2006, UBND xã An Ninh đã giao cho hộ ông Nhạn là 180m2 đất ở nhưng trong quá trình sử dụng đất tại thời điểm đo đạc gia đình ông Nhạn mới vượt lập và sử dụng 115m2).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 72023
Công dân Trần Trọng Nhạn, thôn An Tiến, xã An Ninh (Bình Lục) trình bày ý kiến tại hội nghị.

Năm 2006, ông Nhạn có nhu cầu xin giao đất làm nhà ở và đã nộp cho UBND xã An Ninh 29.000.000 (có phiếu thu tiền). Và năm 2006, UBND xã An Ninh đã giao hộ ông Nhạn 1 thửa đất diện tích 180m2 tại thửa số 26, tờ bản đồ phụ lục 15 tại thôn An Tiến, xã An Ninh. Sau khi được UBND xã An Ninh giao đất, hộ ông Nhạn đã xây nhà ở 3 gian cấp 4 và công trình phụ cấp 4. Quá trình sử dụng đất, hộ ông nhạn không phát sinh tranh chấp với hộ liền kề.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 72023
Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị .

Quá trình xác minh giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền cho thấy, theo phương án của UBNB xã An Ninh xây dựng và được UBND huyện Bình Lục phê duyệt năm 2014, thửa đất số 26, tờ bản đồ phụ lục 15 mà hộ ông Trần Trọng Nhạn đang đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ được đưa vào phương án xử lý theo bản đồ đo đạc hiện trạng là 795m2 (gồm 180m2 đất ở nông thôn, 615m2 đất thủy sản) thuộc loại hình cấp trái thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 72023
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị. 

Phương án xử lý thu hồi giao UBND xã An Ninh quản lý diện tích 615 m2 đất ao. Đồng ý cấp cho ông Trần Trọng Nhạn 180m2. Nghĩa vụ tài chính, ông Nhạn nộp 70.551.000 đồng. Hiện nay hộ ông Nhạn đã hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 72023
Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị tiếp công dân, sau khi nghe chính quyền xã, huyện giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến thửa đất của ông Nhạn, các ý kiến của ngành chức năng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy kết luận: ông Nhạn có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định của pháp luật bởi quá trình sử dụng đất ổn định, hiện trạng sử dụng đất ổn định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 72023
Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tuy nhiên, để cấp Giấy chứng nhận QSDĐ ở thời điểm nào thì hộ Nhạn phải thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Tại hội nghị, hộ ông Nhạn có trình bày về gia cảnh hiện nay và đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ phần tài chính nếu phải đóng góp thêm theo quy định. Về vấn đề này ngành chức năng, chính quyền địa phương nghiên cứu, xem xét.

Để sớm cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, đề nghị hộ ông Nhạn phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục theo quy định, thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 26/9. Trong quá trình chờ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đề nghị công dân chấp hành đúng theo quy định, không khiếu kiện, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp công dân định kỳ tháng 72023
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bình Lục phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo huyện Bình Lục tiến hành rà soát đối với các trường hợp tương tự, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi tiến độ giải quyết, từ đó báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết./.