Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đơn ông Trần Quang Hưng, địa chỉ: thôn 2 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

XỬ LÝ ĐƠN THƯ Khiếu nại  
Đơn ông Trần Quang Hưng, địa chỉ: thôn 2 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Nội dung đơn: Khiếu nại về việc GPMB để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và du lịch làng nghề gỗ mỹ nghệ Lý Nhân thu hồi đất của gia đình không đúng quy định của pháp luật...

Ngày 17/4/2023 Thanh tra tỉnh có Văn bản số 193 /HD-TTr hướng dẫn công dân gửi đơn đến UBND huyện Lý Nhân để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.​