Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 79 đối với Công ty CP đầu tư vật liệu xây dựng Hồng Hà

Đôn đốc kết luận thanh tra số 79 đối với Công ty CP đầu tư vật liệu xây dựng Hồng Hà

Thực hiện Kết luận số 79/KL-TTr ngày 20/9/2019 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty CP đầu tư vật liệu xây dựng Hồng Hà.

Ngày 23/3/2020 Thanh tra tỉnh có công văn đôn đốc số 132/TTr-NV4 gửi Công ty CP đầu tư vật liệu xây dựng Hồng Hà về việc báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 79/KL-TTr ngày 20/9/2019 của Thanh tra tỉnh. ​


Tin liên quan