Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc kết luận thanh tra số 69 đối với UBND huyện Kim Bảng, UBND thành phố Phủ Lý, Sở Tài chính, Công ty TNHH xây d...

Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định  
Đôn đốc kết luận thanh tra số 69 đối với UBND huyện Kim Bảng, UBND thành phố Phủ Lý, Sở Tài chính, Công ty TNHH xây dựng và phát triển Thiên Trường

Thực hiện Kết luận số 69/KL-TTr ngày 28/8/2020 của Thanh tra tỉnh thanh tra dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thanh Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Ngày 21/5/2021 Thanh tra tỉnh có công văn số 274/TTr-NV4 gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 69/KL-TTr ngày 28/8/2020 của Thanh tra tỉnh. ​